Kasepää Vallavalitsus korraldab rahvaküsitluse arvamuse väljaselgitamiseks seoses haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega.

Valla haldusterritooriumil avatakse üks  küsitluspunkt Kasepää Vallamajas aadressil Sõpruse 90, Kasepää küla, Kasepää vald, Jõgevamaa.

Küsitlus küsitluspunktis toimub 20.11.2016 kell 10.00 kuni 18.00 ja 21.11.2016 kell 10.00 kuni 18.00.

Küsitluslehele kantakse kaks küsimust:

1.      „Kas toetate Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?" vastusevariantidega „jah" ja „ei".

2.      „Millist nime eelistate ühinenud omavalitsuse nimena?" vastusevariantidega „Mustvee vald" ja „Kesk-Peipsi vald".

 

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel elab püsivalt Kasepää valla territooriumil.

Küsitluses osalejatele võimaldatakse küsitluslehe salajane täitmine.

Küsitluses osalemiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument.

Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitlusruumi, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus.  Küsitluslehe kodus täitmise taotlus esitatakse komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kella 15.00-ks 21. novembril 2016.

Küsitluse tulemused kinnitatakse üldjuhul volikogu otsusega kahe nädala jooksul pärast küsitluse lõppemist.