INFOPÄEV RAJA JA KÜKITA KÜLA ELANIKELE

Teisipäeval, 19. detsembril kella 11.00-13.00, toimub Raja Vabaajakeskuses INFOPÄEV RAJA JA KÜKITA KÜLA ELANIKELE Teema: RAJA JA KÜKITA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI JA...

Korraldatud jäätmevedu talvisel ajal

Tuletame meelde mida saab ära teha vald, elanik ja vedaja kui on lumine aeg. On omavalitsusi, kes jälgivad tühjendamisgraafikut ja ilma ning alustavad teede puhtaks lükkamist vastavalt...

Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna elanikele

Alates 1.10.2017 on Torma prügila Saare, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme valla ning Mustvee linna piirkondlik jäätmejaam.   Torma prügilas võetakse elanikelt vastu järgmisi jäätmeid: ...

Veelkord korraldatud jäätmeveost

13. juulil toimus Kasepää rahvamajas kui ka Raja vabaajakeskuses korraldatud jäätmeveo infopäev, kuhu kogunes väga palju huvilisi. Toome veelkord välja punktid, mis selgitavad uut olukorda: ...

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISAKTSIOON 19.august 2017.a.

Kogumisaktsiooni käigus võetakse vastu elanikelt TASUTA järgmist liiki ohtlike jäätmeid: vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed...

Sümboolika konkursi teade

Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare vald ning Mustvee linn kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Mustvee vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi raames oodatakse nii vapi kui...

Korraldatud jäätmeveo kliendi INFOPÄEV 13. juuli 2017

Korraldatud jäätmeveo kliendi infopäev Infopäev „Korraldatud jäätmevedu Kasepääl alates 01.08.2017" toimub 13. juuli 2017 Kasepää rahvamajas kell 14.00-15.30 ja Raja Vabaajakeskuses kell...

Korraldatud jäätmevedu alates 01.08.2017

1. septembril 2016 liitus Kasepää ja Lohusuu vald MTÜ-ga Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, mille liikmeteks on 12 omavalitsust Tartu-, Jõgeva- ja Ida-Virumaalt. Selle aja jooksul on vastu võetud...

Lugupeetud Kasepää ja Lohusuu valdade elanik ja ettevõtja

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt viidi läbi korraldatud jäätmeveo hange, eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Kasepää ja Lohusuu valdade segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Ragn-Sells AS,...

TASUTA NÕUSTAMINE

                       Kasepää  vallas Kasepää Rahvamajas ...

LEADER-MEEDE OOTAB TAOTLUSI

20. märtsil algab ja  31. märtsil  kell 15.00 lõpeb LEADER-meetme taotlusvoor 2017. aasta rakenduskava alusel.  Oma tegevustele saavad toetust taotleda nii MTÜd, sihtasutused kui...

Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020 avaliku väljapaneku tulemuste kohta

Jäätmeseaduse § 58 alusel teatame, et ,,Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020" eelnõu avalik väljapanek toimus 09. –23.11.2016.a. Kasepää vallamajas (Sõpruse 90, Kasepää...

Ole nähtav!

Kätte on jõudnud aasta kõige pimedam aeg ja paraku toob see aeg iga-aastaselt kaasa sagenenud liiklusõnnetused valgustamata jalakäijatega. Iga autojuht teab, kui ootamatult ilmub vaatevälja...

KASEPÄÄ VALLA JA LOHUSUU VALLA ÜHINE JÄÄTMEKAVA 2017-2020

"Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020" avalik väljapanek ja avalik arutelu Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020 eelnõu avalik väljapanek toimub...

H2O külastusmäng

Külastusmängu auhinnad on loositud! Auhinnad saab kätte 25. oktoobril kell 16 Tartu loodusmajast. Võitjatega võetakse ka isiklikult ühendust. Palju õnne võitjatele ja aitäh mängijatele! ...

Hea tootmisettevõtte juht!

Keskkonnaministeerium on alustamas meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" rakendamist Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit €. Meetme tegevuse...