Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15.oktoobril 2017, mil haldusterritoriaalse korralduse muudatusest tingituna valitakse Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare  valla ning Mustvee linna ühinemise tulemusena moodustuva  Mustvee valla  volikokku 21 liiget.

Mustvee valla valimiskomisjoni asukoht on  Mustvee Linnavalitsuses, Tartu tn 28, Mustvee linn

kontakt tel 7726161 ja  e-post  valimised2017@mustvee.eu         

Komisjoni tööaeg kandideerimise perioodil

alates 16.augustist 2017 tööpäeviti kell 14.00-16.00

31.augustil 2017 kell 14.00-18.00

05.septembril ja 07.septembril 2017 kell 14.00-18.00

16.oktoobril 2017 häälte teistkordne ülelugemine algusega kell 10.00

Mustvee valla valimiskomisjon:

esimees Marju Soop

aseesimees Ruth Jermoškina

liikmed Imbi Kaarama, Mall Merilo, Daisy Utsar

asendusliikmed Tiina Piigats ja Jane Oja.

 

Valimistoimingud ja tähtajad, kandideerimisinfo ja dokumentide näidised allolevalt lingilt http://www.vvk.ee/kov2017