Komisjon

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saamise taotlusi hindab Kasepää  vallas viieliikmeline komisjon:
1. Merle Tooming, Kasepää Vallavalitsuse arendusspetsialist-maakorraldaja
2. Ilari Domaškin, Kasepää Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist
3. Tiiu Maasing, Kasepää Vallavalitsuse koduhooldustöötaja
4. Sulev Kaio, Kasepää Vallavolikogu  heakorrakomisjoni esimees
5.Mihhail Guž, Kasepää Vallavolikogu liige.
 
 Komisjon on moodustatud Kasepää Vallavalitsuse korraldusega nr 204   26.11.2008.
 
Hindamist teostatakse programmdokumendis kehtestatud reeglite alusel.
Hindamist ei teostata, kui toetusteks kokku taotletav summa on väiksem kui toetusteks eraldatud summa.