ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013

 

Projekt „Water Management  Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve Lakes" (ESTLATRUS/2.1/ELRI-013/2011/18)

 

 

Sõlmitud hankelepingud ja planeeritavad hanked

 

 

Partner 4, Kasepää Vallavalitsus

 

Hange 1

 

Nimetus:

Auditeerimise teenus

Hanke andmetega saab tutvuda:

Lihthange

Hanke viitenumber:

Lihthange

 

 

Edukas pakkuja:

Grant Thornton Rimess OÜ

Kontakt:

Raul Koni

Lepingu maksumus

(ilma KM-ta):

720,00

Leping sõlmiti (k.p.):

18.04.2012

Lepingu lõpp (k.p):

Veebruar 2014

 

Hange 2 – osa 1

 

Nimetus:

„Water Management Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve Lakes" Konsultatsiooniteenus

Hanke andmetega saab tutvuda:

Riigihangete Registris

Hanke viitenumber:

136715

 

 

Edukas pakkuja:

Vealeidja OÜ

Kontakt:

Veerenni 58a-41, Tallinn või Tel 679 9530

Lepingu maksumus

(ilma KM-ta):

7 000,00

Leping sõlmiti (k.p.):

10.10.2012 

Lepingu lõpp (k.p):

Juuni 2014

 

Hange 2 – osa 2

 

Nimetus:

„Water Management Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve Lakes" Konsultatsiooniteenus

Hanke andmetega saab tutvuda:

Riigihangete Registris

Hanke viitenumber:

136715

 

 

Edukas pakkuja:

Keskkonnaprojekt OÜ

Kontakt:

Ringtee 12, Tartu või Tel 7305 060

Lepingu maksumus

(ilma KM-ta):

4 640,00

Leping sõlmiti (k.p.):

 

Lepingu lõpp (k.p):

 

 

Hange 3

 

Nimetus:

Kükita ja Tiheda küla veetöötlusjaamade rekonstrueerimine

Hanke andmetega saab tutvuda:

Riigihangete Registris

Hanke viitenumber:

 

 

 

Edukas pakkuja:

 

Kontakt:

 

Lepingu maksumus

(ilma KM-ta):

 

Leping sõlmiti (k.p.):

 

Lepingu lõpp (k.p):

 

 

Hange 4

 

Nimetus:

Kasepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tellimine ja projekteerimine

Hanke andmetega saab tutvuda:

Riigihangete Registris

Hanke viitenumber:

 

 

 

Edukas pakkuja:

 

Kontakt:

 

Lepingu maksumus

(ilma KM-ta):

 

Leping sõlmiti (k.p.):

 

Lepingu lõpp (k.p):

 

 

 

VASTUTAMATUSESÄTE

 

"Käesolev dokument on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 rahalise abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Kasepää Vallavalitsus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu Programmi, Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana."