Volikogu istung

Kasepää Vallavolikogu  istung toimub reedel, 18. augustil 2017.a algusega kell 15.00

Pakutav päevakord:

1. 

  1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
  2. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kasepää valla omandis olevale maale
  3. Tiheda lasteaia direktori ja õpetajate palgatingimused
  4. Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu muutmine
  5. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
  6. Mustvee valla eelarvest toetuste eraldamise kord
  7. Mustvee valla põhimäärus