Volikogu istung

Kasepää Vallavolikogu  istung toimub reedel, 24. märtsil 2017.a algusega kell 15.00

Pakutav päevakord:

 

  1. Kasepää Vallavolikogu 17.02.2017 otsuse nr 15 ülevaatamine
  2. Maa sihtotstrbe määramine (Sõpruse tn 4 f juurdelõige)
  3. Kasepää valla 2017.a eelarve vastuvõtmine
  4. Kohustuste võtmine
  5. Volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse määramine ja maksmise kord
  6. Vallavanemale töötasu määramine
  7. Tiheda Lasteaia direktori ja õpetaja töö tasustamise alused
  8. Audiitori määramine