Oluline informatsioon Kasepää valla jäätmemajanduses.

26. veebruar 2016 Kasepää Vallavolikogu otsusega nr 10 otsustati osaled liikmena MTÜ-s Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus. 01. septembril 2016 toimus liikmeks astumine. Hetkel koostatakse valla jäätmekava, jäätmehoolduseeskirja ja jäätmevaldajate registri määrusi. Tehakse ettevalmistusi korraldatud jäätmeveoks. Korraldatud jäätmeveost kirjutame pikemalt 2017.aasta alguses

KASEPÄÄ JÄÄTMEJAAM

Kasepää jäätmejaam avati 2004. aasta alguses ning see on Eestis üks esimesi omataolisi. Jäätmejaam asub Kükita külas, Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres. Jäätmejaama eesmärk eelkõige piirkonna jäätmete kogumine, esmane sorteerimine ning taaskasutamine. Vastu võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid, paberi- ja papijäätmeid, pakendeid, vanu rehve, kasvuhoonekilet, klaastaarat ning vanametalli. Osa jäätmetest nagu- rehvid, kasvuhoonekile ning olmejäätmed toimetatakse Torma prügilasse. Väljastpoolt Kasepää valla territooriumi toodud jäätmete vastuvõtmine kokkuleppe alusel.

Kasepää jäätmejaam on avatud valla elanikele T ja N kell 8.00 – 16.00, L kell 8.00 - 12.00.

Telefon: +372 55 622 320.

PRÜGILA

Torma prügila (registrikood 10697462), mis  asub Võtikvere külas,Torma vallas, Jõgevamaal. Torma prügila on üks viiest täielikult keskkonnanõuetele vastavast prügilast Eestis, mis tegutseb 2001. aastast. Torma prügila operaator on Amestop OÜ.

Torma prügila on avatud E-R kell 9-18, L kell 9-16, P suletud.

Telefon: +372 77 64 789 E-post: info@tormaprugila.ee

LOOMSED JÄÄTMED

AS Vireen (registrikood 10787656), mis asub Ebavere külas, Väike-Maarja vallas, Lääne-Virumaal.

AS Vireen kogub peamiselt mandri-Eesti ja Saaremaa põllumajandustootjatelt kokku ning kahjutustab hukkunud põllumajandusloomad ja lihatööstuste loomsed kõrvalsaadused.

Põllumajandusloomade ja teiste loomsete kõrvalsaaduste vastuvõtt tehases toimub tööpäeviti kella 8.00-16.30 (lõuna kell 12.00-13.00).

Telefon: +372 32 78 333 E-post: info@vireen.ee

KASEPÄÄ VALLA PAKENDIKONTEINERID

Segapakendite konteinerid Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) asuvad:

·         Kasepää külas, Sõpruse 149 KÜ (65701:002:0549) Kasepää postkontori ja raamatukogu juures  1,5m³

·         Kükita külas, Paveli KÜ (65701:001:0006) OÜ Sitika kaupluse juures 2,5m³

·         Raja küla, Tartu mnt 2 KÜ (65701:001:1191) Kuldkala kauplus juures 1,5m³

Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) konteinerid:

·         Kasepää jäätmejaamas 3tk 1,1m³

Pakendiringluse konteinerid:

·         Omedu külas, Puhkemaja KÜ (65701:002:0092) Omedu kaupluse vastas 5m³

·         Kasepää jäätmejaamas 2tk 1,5m³

·         Nõmme küla, Kuldkala KÜ (65701:002:0320) kalarestoran Kuldkala juures 3m³

 

KOMPOSTIMINE

Kompostimisel tuleb biolagunevad jäätmed ladustada tervisele ja ümbruskonnale kahjutult nii, et see ei soodustaks kahjurite levikut. Komposti ei tohi panna jäätmeid, mis muudavad komposti taaskasutuskõlbmatuks. Kompostinõud ja –aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusele, kui naabrid ei lepi kokku teisiti, ja vähemalt 10 meetri kaugusel kaevust.

Eramutes tekkivaid toidujäätmeid võib kompostida selleks ettenähtud kinnistes kompostrites või lahtistes kompostiaunades oma kinnistu piirides. Heitvee kogumiskaevu (sealhulgas välikäimla) omanik peab tagama selle korrasoleku, veepidavuse ja õigeaegse tühjendamise. Heitvee setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kodumajapidamises kasutada komposti valmistamiseks ega laotada pinnasele.

Biolagunevate jäätmete kompostimisel tuleb tagada, et toimuksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Korrastamata, roiskuva, haisva, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja inimese tervisele ohtliku ja mittesobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab omal kulul likvideerima selle omanik.

 

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusse kuuluvad piirkonnad 

Jäätmeveo piirkonnad

Jäätmete põletamine

Elanike keskkonnateadlikkuse tõstmise ning keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse informatsioon on saadaval www.lõke.ee kodulehel.