2.05.14

Raja küla Kikita Vanausuliste Kogudus

 

Kükita palvemaja ehitasid 1740. Aastal siia põgenenud Novgorodi kaupmees Nikita ja üks Moskva bojaaridest Morozovitest. Nad tõid siia ka liturgiaraamatuid, neli kirikukella ja vajalikud kirikuriistad. 1837.aastal, tagakiusamise perioodil pitseeriti Kükita palvemaja kinni. 1846.a. 8.detsembril saabus Siseministeeriumi korraldus palvemaja lammutada, ikoonid ja liturgiaraamatud anda üle ühisusulisele Tsornaja (Mustvee) küla kirikule. 28.veebr.1847.a. Kükita palvela lammutatigi. Millal palvemaja taastati, pole teada, kuid see eksisteeris põlemiseni Teises maailmasõjas. 1949.a. ehitati kohalike elanike jõul kirik, mis seisab tänini. Kükita küla kogudus kuulub pomoorlaste usuleeri; eestseisja kohustusi täidab Jevdokia Annikova tel 7764509; 53981704

 

 

Raja Vanausuliste Kogudus

 

Vene vanausulised on jäänud truuks oma usule, mis püsib vankumatuna 10.sajandist, venelaste ristimisest saadik. Venemaal hakati vanausulisi taga kiusama sedavõrd, et majad ja kirikud põletati koos inimestega. 18.sajandi alguses asusid Peipsi järve rannikule esimesed Venemaalt põgenenud vanausulised, kes rentisid endile maatükkid ja kalapüügiriistad. Kogukonnale on omane elada kilomeetrite pikkustes ridakülades. Üks selliseid külasid on Raja küla Kasepää vallas. Raja tuntuim sümbol on Raja vanausuliste palvemaja. (Kalda 108).

Raja vanausuliste palvemaja ehitati 1830 aastal. 1907 aastal hakati ehitatama palvemaja juurde uut viie kupliga  palvemaja, mis sai valmis 1912 aastal. Uus palvemaja hävis sõjaajal (1944 aastal), alles jäi vaid kellatorn 9 kellaga(hiljem üks kell varastati praegu on neid 8). 1990 aastal renoveeriti endise pühakoja varemetel asuv  kellatorn. Kuigi uue palvekoja tsaariaegne projekt on säilinud tänaseni, ei söenda vanausulised kiriku uuesti üles ehitamisest unistada.

 

Vanausuliste usuelust: jumalateenistusi peetakse igal pühapäeval ja kõikidel pühadel, mida on aastas kokku 34. Suuremad pühad on jõuluaeg, pasha(lihavõtte) ja kolmekuningapäev. Vanausulistel on eriline palverõivastus. Meestel on selleks azjam, pikk tume pealisriie  kitsaste varrukate ja püstkraega, pühakotta võib tulla ka mustas pintsakus, kuid õpetajale on azjami kandmine kohustuslik. Naiste kirikuriideks on pikk must kleit ja peakatteks must rätik. Rätik kinnitatakse lõua all haaknõelaga, sõlme seotud rätikuga palvemajja ei lubata. Jumalateenistusel kasutatakse lestovkat ja podrusnikut. Lestovkal on roosikrantsi funktsioon, õmmeldud mustast riidest, rullid millest ta koosneb on rühmitatud neljaks: 17 rulli 17 prohvetliku ettekuulutuse auks, 33 on Kristuse eluaastad, 40 – Kristuse 40-päevane paastumine ja kiusamine kõrbes, 12 rulli on kaheteistkümne apostli mälestuseks. Podrusnik on kirjust sitsist vaibake, mis on palvetaja ees põrandal ja kuhu maani kummarduste ajal toetatakse käed ja laup, et need ei puutuks põrandat. Palvelas seisavad mehed paremal, naised vasakul, lapsed altari ees. Teenistus on range ja pidulik. Jumalateenistuse raamatud ja jumalateenistus on vanaslaavi keeles. Ristimärk lüüakse kahe sõrmega – kolm sõrme, mis pihku jäävad, tähistavad isa, poega ja püha vaimu – kaks sirget sõrme aga inimlikku ja jumalikku.

Raja vanausuliste koguduse nimekirjas on 50 peret. Suuremate pühade ajal koguneb palvelasse tunduvalt rohkem rahvast.

 

Raja vanausuliste palvemaja korrashoid on aastate jooksul olnud koguduse enda mure, 2003 aastal aga sai pühakoda uue kauni välimuse tänu Euroopa Liidu fondile PHARE, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele  ja Kasepää Vallavalitsusele. Hoonele anti  tagasi sajanditagune väljanägemine –  stiil, värvitoonid, väikeseruudulised valged aknad metallnaastudega ja venepärased puitpits-ääristused.

Palvelas on ruume kokku 11. Esimesel korrusel asuvad köök, töökoda-õppeklass, hoiuruum, eluruum ja väike palveruum. Teisel korrusel asuvad 4 eluruumi, raamatukogu ja suur palveruum.

 

Köök - varem kasutasid palvemajas elanud usklikud toidu valmistamiseks, täna köögina ei kasutata.

 

Töökoda-õppeklass  - tuba kus Gavriil Frolov õpetas ikoonikirjutamist ja lapsi vanaslaavi keeles lugema ja kirjutama, samuti vanaaegsete noodimärkide järgi laulma. Samas valmistati ka küünlaid. Praegu täidab ruum osaliselt  muuseumi ülesannet – ikoonid, mõned raamatud  ja põlenud palvela projekt. Ruumis korraldatakse mälestuspäeva koosviibimisi. Kui surnut enne matmist ruumikitsikusel kodus hoida ei saa, tuuakse sellesse ruumi, leinatalituse läbiviimiseks viiakse lahkunu suurde palveruumi. 

 

Hoiuruum- hoitakse õli ja küünalde tagavara.

 

Eluruumid olid kohaldatud elamiseks endaga mittetoimetulevatele üksikutele vanuritele, mida viimati kasutati  1985 aastal. Peale seda ei ole  alalisi elanikke palvemajas olnud.

Üks eluruumidest oli elu-ja töötoaks kõigi aegade tuntumaile Eestis elanud vanausulisele ikoonikirjutajale Gavriil Frolov (1854-1930). 1887. aastal (teistel andmetel 1890. aastal) asus Gavriil Frolov Raja külla ja veetis siin kogu ülejäänud elu. Ta oli oma elu pühendanud Jumala teenimisele, ka tema seisus ikoonikirjutajana nõudis mungaelu elamist. Frolov oli tagasihoidlik, range ja vaga mees, kes vältis liigseid sõnu ning koondas oma tähelepanu ikoonikirjutamisele ja koguduse elu korraldamisele. Frolov koostas Raja koguduse raamatukogu, kuhu oli koondatud mitmeid bibliograafilisi haruldusi. Frolov leidis raha palvekoja ehitamiseks Raja külla, mille ta kümnete enda kirjutatud ikoonidega kaunistas(1944 hävis). Vanausulised suhtuvad Frolovi pärandisse sellise aupaklikkusega, et on säilitanud tema toa seintel tapeedi, mis oli seal ikoonikirjutaja surma ajal. 

 

Väike palveruum – toas on altar, kaunistusteks seintel ikoonid, suur ja väike ristimisvann. Kasutatakse talvekuudel, kui suur palvela liiga külmaks jääb. Toimuvad jumalateenistused, surnute mälestuspäevad ja ristimistalitused.

 

Suur palveruum – suur altar , seintel ikoonid. Kasutatakse aastaringselt, peetakse kõiki pühade jumalateenistusi ja tavalisi jumalateenistusi, toimuvad surnute matusetalitused.

 

Raamatukogu – üle 160 raamatuga.

 

Raja vanausuliste kogudusele kuulub palju nii vanausulistele kui kogu Eesti kultuuriloole olulisi esemeid. Alustades 19. sajandist pärit vasksest  ristimisvannist, millest on läbi käinud kõik Raja küla vanausulised, Gavriil Frolov poolt kirjutatud ikoonid, restaureerimist ootavad kümned vanausuliste raamatud.

 

Kontaktisik Osip Jotkin  77 27 419 

Toimetaja: ERKO JÄÄR