Emajõe-Pskov WMP successfully crossed the finish line on September 2014

27.11.14
 
"Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Project "Water management Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve Lakes" (ESTLATRUS/2.1/ELRI-013/2011/18)

„Emajõe-Pskov WMP successfully crossed the finish line on September 2014"

 

Closing seminar for "Water management Project of Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve and Veskijärve Lakes" project took place on Friday 12th September in Mustvee. It was an official finish line for 2,5 years cross border project and co-operation between project partners around Lake Peipsi.
Project leading partner was AS Emajõe Veevärk and three Estonian partners Mustvee Municipality, Lohusuu Municipality and Kasepää Municipality and one Russian partner Municipal enterprise of Pskov city "Gorvodokanal".
The overall aim of this project was to reduce pollution in the area of Lake Peipsi water basin. Project covered renovation works of Mustvee and Pskov wastewater treatment plants, as well as construction of new water and wastewater pipelines in Palamuse and water treatment facilities in Kasepää. Additionally feasibility studies, environmental impact assessments and water and wastewater designs for Tartu, Lohusuu, Mustvee and Kasepää municipalities were done.
With co-operation of AS Emajõe Veevärk and AS Regio there was a GIS solutions developed to manage water and sewer networks. The system enables to display, administer, store and print out all areas in Emajõe Veevärk network area. GIS gives efficient maintenance of water and wastewater utilities in Emajõe Veevärk and Partners operating areas and keeps low maintenance and operating costs in future.
Project final cost was 1,78 million euros and was financed by Estonia-Latvia-Russia cross border cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership instrument by 90%.
More detail information:
Program webpage: http://www.estlatrus.eu/
 
"Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the region's competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU and Russian Federation. The Programme web-site is www.estlatrus.eu."

 

Toimetaja: ERKO JÄÄR

Kasepää vallas rekonstrueeriti Kükita küla veetöötlusjaam

Reedel, 12. septembril võeti Kasepää vallas, Kükita külas pidulikult vastu täielikult rekonstrueeritud pumpla ja veetöötlusjaam. Uude veetöötlusjaama on ette nähtud puhastusseadmed rauarohke põhjevee puhastamiseks ning jaam hakkab piirkonda varustama nõuetekohase joogiveega. Tööd viis läbi Tartu ettevõte Miridon OÜ ja tööde lõplikuks maksumuseks koos käibemaksuga kujunes 57 612,40 eurot. Töid finantseeriti Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 20017-2013 toetuslepingu raames.
Projekti „Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojekt" (ESTLATRUS/2.1/ELRI-013/2011/18) raames rekonstrueeriti lisaks Tiheda küla veetöötlusjaam, Mustvee ning Pihkva reoveepuhastid. Täiendavalt rahastati piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimistöid nii Mustvee linnas kui ka Kasepää valla Kükita küla kui ka Lohusuu valla Vilusi küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside ühendamiseks Mustvee linna ühisveevärgiga.
Projekti kogumaksumuseks kujunes 1 866 740 eurot, mis ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ulatuses. Projekti koostööpartnerid on AS Emajõe Veevärk, Mustvee Linnavalitsus, Kasepää Vallavalitsus, Lohusuu Vallavalitsus ning Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal.
Lisainformatsioon:
Täiendavat teavet tööde teostamisest ning sellega seonduvatest küsimustest kohalike omavalitsuste kodulehtedelt.
Kontaktisikud:
Mustvee Linnavalitsus, Pavel Kostromin, pavel.kostromin@mustveelv.ee
Lohusuu vald, Anneli Kaasik, anneli.kaasik@lohusuuvv.ee
Kasepää vald, Ilari Domaškin, e-post: ilari@kasepaa.ee

Mustvee linna reoveepuhasti sai rekonstrueerimistööde käigus uue hingamise

24.09.14
Reedel, 12.septembril toimus Mustvee reoveepuhasti rekonstrueerimistööde pidulik avamine. Lindi lõikas läbi Mustvee abilinnapea Pavel Kostromin ning piiriülese programmi koordinaator Riina Vaap. Reoveepuhasti rekonstrueerimistööde käigus vahetati välja kogu seadmestik, elektrijuhtmed ja automaatika. Lisaks korrastati hoone valvesüsteem ning aastaringseks opereerimiseks puhasti esine plats. Reoveepuhasti koondab kogu Mustvee linna piirkonna reovee ning tagab nõuetekohase väljundvee. Tööde lõplik maksumus koos käibemaksuga oli 365 756,40 eurot ja teostajaks AS Viimsi Keevitus. Töid finantseeriti Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 20017-2013 toetuslepingu raames.
Projekti „Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojekt" (ESTLATRUS/2.1/ELRI-013/2011/18) raames rekonstrueeriti Kasepää valla Kükita ning Tiheda külade veetöötlusjaamad. Täiendavalt rahastati piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimistöid Mustvee linnas ning Kasepää vallas Kükita küla ning Lohusuu vallas Vilusi külade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside ühendamiseks Mustvee linna ühisveevärgiga.
Projekti kogumaksumus on orienteeruvalt 1,87 miljonit eurot, mis ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi poolt on finantseeritav 90% ulatuses. Projekti koostööpartnerid on AS Emajõe Veevärk, Mustvee Linnavalitsus, Kasepää Vallavalitsus, Lohusuu Vallavalitsus ning Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal.
Täiendavat teavet tööde teostamisest ning sellega seonduvatest küsimustest kohalike omavalitsuste kodulehtedelt.
Kontaktisikud:
Mustvee Linnavalitsus, Pavel Kostromin, pavel.kostromin@mustveelv.ee
Toimetaja: ERKO JÄÄR

LÕPUSEMINAR

ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013
Projekt „Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojekt"
(ESTLATRUS/2.1/ELRI-013/2011/18)
LÕPUSEMINAR
Mustvee
September 2014