Sotsiaaltoetused

Kasepää Vallavaolikogu 17. detsembri 2010.a.määrusega nr 18 on kehtestatud alljärgnevad sotsiaaltoetused:

 1. toimetulekutoetus  - riiklik toetus;
 2. hooldajatoetus;
 3. sünnitoetus;
 4. matusetoetus
 5. jõulutoetus kasepää valla eakatele jõulupakina;
 6. juubelikingitus;
 7. ühekordnetoetus;
 8. küttetoetus;
 9. toetus ravimite maksumuse kompenseerimiseks;
 10. toetus ortopeediliste- ja invavahendite maksumuse kompenseerimiseks;
 11. õpilaste prilliklaaside maksumuse kompenseerimine; 
 12. koolilõpetamise toetus;
 13. koolilõuna kompenseerimine gümnaasiumi astmes;
 14. huvialakooli õppekulu toetus;
 15. ravikindlustuseta isikute ravikulude toetus;
 16. kooliminekutoetus;
 17. tulekahju ja loodusjõudude läbi kannataunute toetus