Lugupeetud Kasepää ja Lohusuu valdade elanik ja ettevõtja

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus poolt viidi läbi korraldatud jäätmeveo hange, eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Kasepää ja Lohusuu valdade segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Ragn-Sells AS,...

TASUTA NÕUSTAMINE

                       Kasepää  vallas Kasepää Rahvamajas ...

Volikogu istung

Kasepää Vallavolikogu  istung toimub reedel, 24. märtsil 2017 . a algusega kell 15.00 Pakutav päevakord:   Kasepää Vallavolikogu 17.02.2017 otsuse nr 15 ülevaatamine ...

LEADER-MEEDE OOTAB TAOTLUSI

20. märtsil algab ja  31. märtsil  kell 15.00 lõpeb LEADER-meetme taotlusvoor 2017. aasta rakenduskava alusel.  Oma tegevustele saavad toetust taotleda nii MTÜd, sihtasutused kui...

Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020 avaliku väljapaneku tulemuste kohta

Jäätmeseaduse § 58 alusel teatame, et ,,Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020" eelnõu avalik väljapanek toimus 09. –23.11.2016.a. Kasepää vallamajas (Sõpruse 90, Kasepää...

Ole nähtav!

Kätte on jõudnud aasta kõige pimedam aeg ja paraku toob see aeg iga-aastaselt kaasa sagenenud liiklusõnnetused valgustamata jalakäijatega. Iga autojuht teab, kui ootamatult ilmub vaatevälja...

KASEPÄÄ VALLA JA LOHUSUU VALLA ÜHINE JÄÄTMEKAVA 2017-2020

"Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020" avalik väljapanek ja avalik arutelu Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020 eelnõu avalik väljapanek toimub...

H2O külastusmäng

Külastusmängu auhinnad on loositud! Auhinnad saab kätte 25. oktoobril kell 16 Tartu loodusmajast. Võitjatega võetakse ka isiklikult ühendust. Palju õnne võitjatele ja aitäh mängijatele! ...

Hea tootmisettevõtte juht!

Keskkonnaministeerium on alustamas meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus" rakendamist Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit €. Meetme tegevuse...

Viis Peipsi piirkonna omavalitsust jõudsid ühinemislepingu osas üksmeelele

PRESSITEADE 3.10.2016 Avinurme, Kasepää, Lohusuu, Saare valla ning Mustvee linna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon kiitis 29. septembri koosolekul heaks ühinemislepingu projekti ning...

Avalda arvamust uue valla nime kohta!

Ava vorm ja tee oma valik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE1VAGntLDmzcZ5Jq_NQw9vOawJKYM49nIKMv_7zTwxeBzCQ/viewform  

Pereturismi atraktsioonide toetamine

Sihtgrupp: väliskülastajatele huvipakkuvad pereturismi atraktsioonid, mis on avatud vähemalt 6 kuud aastas ning pakuvad teenuseid ja tegevusvõimalusi erinevas vanuses lastega peredele. ...

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Lisainfo Jõgeva maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest:   https://jogeva.maavalitsus.ee/uldinfo Jõgeva maakonnaplaneeringu materjalid on...

Algasid omavalitsuste ühinemisläbirääkimised Põhja-Tartumaa projekti raames

Kuus omavalitsust Jõgevamaalt ja kaks Ida-Virumaalt alustasid ühinemisläbirääkimisi EASi meetmest rahastatud projekti „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine" raames. 21. aprillil toimus...

Keskkonnateadlikkuse tõstmine

Lugupeetud Kasepää valla elanikud Kevade saabudes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati jäätmeid, millest soovitakse vabaneda, tihti ka...