« Tagasi

INFOPÄEV RAJA JA KÜKITA KÜLA ELANIKELE

Teisipäeval, 19. detsembril kella 11.00-13.00, toimub Raja Vabaajakeskuses

INFOPÄEV RAJA JA KÜKITA KÜLA ELANIKELE

Teema: RAJA JA KÜKITA KÜLA ÜHISVEEVÄRGI JA REOVEEKANALISATSIOONI EHITUS

2018. aastal algavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd. Tutvustatakse ehitamisega seotud tegevusi ning vastatakse Teie küsimustele nii eesti kui vene keeles. Infopäeval osalevad valla esindajad, ehitusettevõte Trassiehitus OÜ ja vee-ettevõte Emajõe Veevärk AS.

Oodatud eelkõige Kalda tn, Liiva tn ja Pioneeri tn elanikud!

 

Bo вторник, 19 декабря, c 11:00 до 13:00, в Раяском Центре Досуга

будет проводиться

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ РАЯ И КЮКИТА

Тема: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ И КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕРЕВНИ РАЯ И КЮКИТА

B 2018 году начнутся строительные работы общественной водопроводной и канализационной системы. Жителей ознакомят сo стрoительными работами и ответят на вопросы на эстонском и  русском языках. На информационном дне будут участвовать волостные представители, строительное предприятие Trassiehitus OÜ и водопредприятие Emajõe Veevärk AS.

Прежде всего oжидаем жителей улиц Калда, Лийва и Пионеэри!