« Tagasi

Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020 avaliku väljapaneku tulemuste kohta

Jäätmeseaduse § 58 alusel teatame, et ,,Kasepää valla ja Lohusuu valla ühine jäätmekava 2017-2020" eelnõu avalik väljapanek toimus 09. –23.11.2016.a. Kasepää vallamajas (Sõpruse 90, Kasepää küla) ja Kasepää valla kodulehel (http://kasepaa.kovtp.ee/uldinfo) ning Lohusuu vallamajas (Avinurme tee 49, Lohusuu alevik) ja valla kodulehel (http://lohusuuvv.kovtp.ee/uldinfo ).  Avaliku väljapaneku kestel ei esitatud ühtegi ettepanekut või vastuväidet, seetõttu ei korraldatud ka avalikku istungit, mis oli plaanis läbi viia 24.11.2016 kell 14 Kasepää rahvamajas ja kell 16 Lohusuu vallamajas.

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus