Uudised ja teated

Ole nähtav!

Kätte on jõudnud aasta kõige pimedam aeg. Pime aeg toob paraku igal aastal kaasa sagenenud liiklusõnnetused valgustamata jalakäijatega. Iga autojuht teab, kui ootamatult ilmub vaatevälja teel...

Muudatused Politsei- ja Piirivalveametis

Politsei- ja Piirivalveametis jõuab oktoobris lõpule pikemat aega kavandatud ja ettevalmistatud töökorralduse muutmine, mille eesmärgid võib üldistavalt jagada kaheks: juhtimise ahela...

Politsei tuletab meelde!

Uue kooliaasta algus ei saa kellelegi märkamata jääda. 1. septembril näeme tänavapildis taas õhinal seitsmeaastaseid, kes alustavad oma haridusteed, lilled käes ja uus koolikott seljas....