Komisjon

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saamise taotlusi hindab Kasepää  vallas seitsmeliikmeline komisjon:
1. Sirle Tomson, Kasepää Vallavalitsuse arendusspetsialist-maakorraldaja
2. Ilari Domaškin, Kasepää Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist
3. Lembit Mangulson, Kasepää Vallavolikogu liige
4. Helju Kekiševa, Kasepää Vallavolikogu  liige
5. Renee Rumm, Kasepää Vallavalitsuse vanemsotsiaaltööspetsialist
6. Maris Rohtla, Tiheda Lasteaia direktor, Kasepää Vallavolikogu liige
7. Mihhail Guž
 Komisjon on moodustatud Kasepää Vallavalitsuse 17.06.2011.a korraldusega nr 102
 
Hindamist teostatakse programmdokumendis kehtestatud reeglite alusel.
Hindamist ei teostata, kui toetusteks kokku taotletav summa on väiksem kui toetusteks eraldatud summa

Taotluse rahuldamine

Kasepää Vallavalitsuse 28.juuni 2011 korraldusega nr 106 „Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" on rahuldatud järgmine taotlus:
1. Jan Kask taotlus projektile „Jõgevamaa Kasepää vald Nõmme küla Sepa kinnistu puurkaevu  rajamine", toetuse suurus 2546,55 eurot, omafinantseering 1273,08 eurot.
Projekti teostamise aeg 11.07.2011 – 11.07.2012.
 
 
Kasepää Vallavalitsuse 28.juuni 2011 korraldusega nr 107 „Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" on rahuldatud järgmine taotlus:
1. Sulev Kaio ja Aide Kaio taotlus projektile „Jõgevamaa Kasepää vald Nõmme küla Metsatalu kinnistu puurkaevu rajamine", toetuse suurus 2996,57 eurot, omafinantseering 1498,06 eurot.
Projekti teostamise aeg 11.07.2011 – 11.07.2012.
 
Kasepää Vallavalitsuse 28.juuni 2011 korraldusega nr 108 „Hajaasustuse veeprogrammi toetuse määramine ja lepingu sõlmimine" on rahuldatud järgmine taotlus:
1. Liis Anijago taotlus projektile „Jõgevamaa Kasepää vald Nõmme küla Anijago kinnistu puurkaevu rajamine", toetuse suurus 2962,57 eurot, omafinantseering 1481,06 eurot.
Projekti teostamise aeg 11.07.2011 – 11.07.2012.