Tasuta Võlanõustamisteenus

Jõgevamaal töötab võlanõustajana jurist Ülli Adamson, kes tänu Euroopa Sotsiaalfondi rahastusele saab abivajajatele pakkuda võlanõustamisteenust tasuta. Nõustamisele pöörduv inimene ei tohi olla töötuna arvel Eesti Töötukassas, töötud saavad nõutada teenust Eesti Töötukassa vahendusel.

Võlanõustamisteenusele on oodatud inimesed, kes on sattunud makseraskustesse ning ei suuda täita oma rahalisi kohustusi – tasuda igakuiseid arveid ning tagastada võetud laene. Võlanõustajaga saab probleemidesse sattunud inimene või perekond arutleda erinevate lahendusvariantide üle leidmaks parimat võimalikku varianti olukorra lahendamiseks. Praktilist abi pakub võlanõustaja võlausaldajatega läbirääkimistel maksetingimuste muutmiseks, lepingumuudatuste tegemiseks või kohustuste ümberkujundamiseks, suhtlemisel kohtutäituritega ja vajadusel ka suhtlemisel kohtuga.

Võlanõustaja võtab kliente vastu Jõgeva linnas aadressil Piiri 4 asuvas õigusbüroos, ent tagamaks teenuse kättesaadavust on võlanõustaja valmis osutama teenust ka mujal maakonnas, näiteks vallakeskustes.

Oluline on, et nõustamisele tulev inimene võtaks kaasa kõik võlgasid puudutavad dokumendid: kohtulahendid, võlausaldajate teatised ja meeldetuletuskirjad, kirjad inkassofirmadelt, laenulepingud koos hilisemate muudatustega jms.

Võlanõustamisele pöördumiseks on vajalik eelregistreerimine, seda saab teha telefonil 533 02911   või meili teel aadressil volg@juristid.com.